قوانین استفاده
  1. توافق نامه (Terms of use)

لطفا به موارد زیر توجه کنید:

A) ثبت نام:

  1. وارد کردن مشخصات و شماره تماس صحیح، زمان ثبت نام الزامی است.
  2. ثبت نام در سایت و استفاده از سرویس ها به منزله ی پذیرفتن تمامی شرایط و قوانین موجود در این صفحه بطور عموم، و شرایط خاص موجود در دیگر صفحات از جمله صفحه ی مربوط به سفارش هر سرویس می باشد.